Route

Surinat ligt in het gezellige resort Domburg in het district Wanica. Dit is 20 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Paramaribo. Met de auto bent u met ongeveer een half uur rijden op Surinat.

Bij Surinat bent u ook dichter bij de luchthaven “Johan Adolf Pengel” (43 Km) dan vanuit Paramaribo en dicht bij verschillende resorts in het binnenland.

Wij hopen u spoedig te mogen ontvangen in ons mooie Suriname.

Routebeschrijving:
Vanuit Paramaribo rijdt u naar het zuiden, waar u ná de Sarramacabrug links afslaat, de Sir Winston Churchillweg op. Deze weg volgt u 18 kilometer tot dat u aankomt bij de waterkant van Domburg. Hierna is het nog 1 kilometer doorrijden tot La Rencontre 5e straat. Hier staan al borden waar Surinat Luxury resort op staat aangegeven. Bij het eerste bord gaat u links af tot de T-splitsing hier gaat u rechts af en volgt te pijlen. Na 600 meter bent u bij Surinat gearriveerd.

Wij hopen u spoedig te mogen ontvangen in ons mooie Suriname.

Met vriendelijke groet,
Familie van Beersum - Farla

Vakantieresort Surinat

La Rencontre 5e straat no 234

Domburg - District  Wanica

Suriname

E-mail: info@surinat.com

Tel: +597 370048 /  +597 8721504


Reserveringen

Indien u nog vragen, opmerkingen heeft of graag bij ons wilt boeken stuur ons dan een mail met wensen, planningen en uw gegevens.

Wij proberen ten alle tijden uw mail binnen 24 uur te beantwoorden. Lukt dit niet dan is uw mail niet goed aangekomen en dan vragen wij het nogmaals te verzenden naar fbeersum@sr.net


ALGEMENE VOORWAARDEN Surinat

1. Op het ontbreken van dit formulier kan alleen Surinat zich beroepen.

2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel namens een aantal reizigers/gasten, welke als groep moeten of kunnen worden aangemerkt, de bungalow(s), conferentiezaal en/of reis  reserveert.

3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4. De bevestiging van de reservering door Surinat is voor de opdrachtgever het bewijs voor de totstandkoming van de overeenkomst.

5. Bij reservering dient de opdrachtgever een deposito van tenminste 25% van de factuur te voldoen. Het saldo van de factuur dient uiterlijk 30 dagen vóór de dag van aankomst te worden voldaan. De reservering dient schriftelijk gedaan te worden bij Surinat en als bewijs van acceptatie zal Surinat de opdrachtgever een reserveringsnummer verstrekken.

6. De gepubliceerde factuur geldt op basis van meerdere personen per kamer, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7. De duur van een reis is vermeld in hele dagen of hele weken, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen worden aangemerkt.

8. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties. Voor reizigers wiens reserveringen elders dan in Suriname zijn gemaakt, wordt hier met vertrek bedoeld het vertrek naar Suriname.

9. Surinat is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit het nalaten van de inentingen en vaccinaties of enige andere schade.

10. De opdrachtgever dient bij de reservering in het bezit te zijn van een geldig paspoort en/of een identiteitsbewijs van de reizigers.

11. In geval van annulering van een reservering, 21 tot 30 dagen voor aankomst op Surinat, is een boete van 25% van de factuur verschuldigd. Bij annulering 14 tot 20 dagen voor aankomst op Surinat is 50% van de factuur verschuldigd en bij annulering korter dan 14 dagen voor aankomst op Surinat, de volledige factuur.

12. Surinat behoudt zich het recht voor de reservering te annuleren bij elke omstandigheid die het verblijf op Surinat niet mogelijk maakt en welke uitsluitend ter beoordeling van Surinat staat.

13. Surinat is gehouden de annulering uiterlijk 3 dagen vóór aankomst aan de opdrachtgever mede te delen en tegen restitutie van de ontvangen reissom of gedeelte daarvan.

14. De opdrachtgever (en/of groep) dient een reis-ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

15. De opdrachtgever (en/of groep) die verblijft op Surinat en/of aan een tour deelneemt vrijwaart Surinat van elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit enigerlei door de opdrachtgever (en/of groep) opgelopen schade.

16. In geval de reis per vliegtuig wordt ondernomen is Surinat niet aansprakelijk voor de schade aan de opdrachtgever (en/of groep) welke voortvloeien uit vertragingen van het door derden te bewerkstelligen luchtvervoer en welke vertragingen voor die derden een overmachtssituatie opleveren.

17. Indien er groepsgewijs geboekt is voor een reis en/of verblijf op Surinat, wordt geacht dat de opdrachtgever de reisvoorwaarden bekend maakt aan alle groepsleden en hierdoor Surinat vrijwaart van alle schade voortvloeiend uit niet naleving van het voorgaande. Voor additionele informatie:

Fam. van Beersum - Farla

Postbus 13537

Paramaribo - Suriname

telefoon: +597370048 /  +5978721504

e-mail: info@surinat.com

Website: www.surinat.com

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken - Chamber of Commerce & Industry - te Paramaribo Suriname, onder nummer: 46873


Betalingen (het is niet mogelijk om met een Credit Card te betalen)

Betaling in Nederland - ING of Rabobank

rekeningnummers - ING: 156400 (IBAN: NL53 INGB 0000156400 - BIC: INGBNL2A) of Rabobank: 371607078 (IBAN: NL58 RABO 0371607078 - BIC: RABONL24)

ten name van:

Fam. van Beersum - Farla

La Rencontre 5e straat no 234

Domburg

Suriname


Onder vermelding van: Surinat reserveringsnummer ..........

Betaling in Suriname - De Surinaamse Bank -

euro rekeningnummer: 0006140335

Swift code: SURBSRPA

ten name van :

Farla A.M. of Beersum van F.

Postbus 13537

Paramaribo

Suriname

Onder vermelding van: Surinat reserveringsnummer..........

Reservation - Route

Luxury resort

Surinat

Home

Bungalows

Wellness/Behandelingen

Conferenteruimte

Reserveringen/Route

Suriname

La Rencontre 5e straat # 234

Domburg - district Wanica

Suriname


E-mail: info@surinat.com

Tel +597 370048 / +597 8721504

Follow us!

Vakantie resort Surinat

Home BungalowsWellnessConferentieruimteReserveringen - RouteSuriname